S.P. Office Parbhani

Whats APP No :-
7745852222
Telephone No. :-
02452-226244
Telephone Number of Police Officers Parbhani District
Sr.No. Name Designation STD Code Office No Residential No Hot Line Mobile
1 Shri. Pradip Paliwal PI, C.R.O. Parbhani 02452 226244 - - 9527780000
2 Shri. Mahes Landge API, Reader to SP, Parbhani. 02452 222111 - - 9822417500
3 Shri. Ram Ghadge PSI B.D.D.S., Parbhani. 2452 - - - 8380940022
4 Shri. Gajendra Sarode API, Traffic Branch Parbhani 02452 - - - 9823418121
5 Vaccant API, Security Branch, Parbhani. - - - - -
6 vaccant PI, Welfare, PHQ, Parbhani. 2452 - - - 100
7 Shri. Dinesh Mahadevrao Shelke PI, District Special Branch, Parbhani. 2452 234581 - - 9923108795
8 Shri. Pravin More PI, Local Crime Branch, Parbhani. 02452 220324 - - 7020648729
9 Shri. Dhananjay Deshpande Police Wireless Inspector, Parbhani. 02452 220358 - - 9923434511
10 Shri. Surendra Tompe RPI, PHQ, Parbhani 02452 220358 - - 9823211678
11 Shri. Mahesh Sharma PI, Palam PS. 02453 270235 - - 9822190321
12 Shri. Vishal Bahattare API, Charthana PS 02452 255100 - - 9657718232
13 Shri. Sunil Oval PI Purna PS. 02452 255100 - - 9158999000
14 Shri. Khan Ab. Gani Ab. Rashid SDPO, Purna. 2452 254100 - - 9673884248
15 Shri. Avinash Khandare API, Pimpaldari PS. 02453 265085 - - 9158989873
16 Shri. Sopan Sirsat  PI, Sonpeth PS. 02453 240238 - - 8805001091
17 Shri. Sohan Machre PI, Gangakhed PS. 02453 221233 - - 9821159844
18 Shri. Sudhakar Reddy  SDPO, Gangakhed 02453 222246 222354 - 9823227111
19 Shri. Ajaykumar Pande API, Charthana, PS. 02457 261285 - - 9923108742
20 Shri. Vijay Ramod API, Bamni, PS. 02457 261285 - - 9168174500
21 Shri. Vyankateshwar Alewar  API, Bori PS 02457 242330 - - 9422644745
22 Shri. Sonaji Amle P.I., Jintur. P.S. 02457 220033 - - 9823144286
23 Shri. Anil Gherdikar SDPO, Jintur 02457 220633 220996 - 9860989450
24 Smt. Mina Kardak PI, Manwat PS 02451 240100 - - 8007640472
25 Shri. Vidyasagar Shrimanwar PI, Pathri 02451 255333 - - 9422580121
26 Shri. S S Shelke PI, Selu 02451 222133 - - 8275146346
27 Smt. Renuka Wagle SDPO, Selu 2451 222103 222104 - 9029029884
28 Shri. Gajanan Patekar API, Tadkalas, PS. 02452 256432 - - 9850957749
29 Shri. Vivekanand Patil API, Daithna PS. 02452 267033 - - 99237555829
30 Shri. Narendra Padalkar PI, Parbhani Rural, PS. 02452 220637 - 224 9923692899
31 Shri. Subhash Bhise PSI SDPO Reader,  Parbhani Rural 02452 220637 - 224 9881141226
32 Shri. Ashok Ghorband Police Inspector, Kotwali, PS. Parbhani 02452 221430 - 223 9823333377
33 Shri. Nursinha Thakur PI, New Mondha, PS, Parbhani 02452 220170 , 224073 220170 222 9823596100
34 Shri. Ramrao Gadekar PI, Nanalpeth, PS. Parbhani 02452 220450 - 221 9923693336
35 Shri. Reader PSI, Parbhani City 2452 222512 - - -
36 Shri. Sanjay Pardeshi  SDPO, Parbhani city. 02452 222512 - 204 8308791626
37 Shri. Vishwa Pansare Additional Supdt. of Police, Parbhani. 2452 229255 232340 202  9923427025
38 Shri. Dilip Zalke IPS Supdt of Police, Parbhani 02452 223444 223333 201 9423597959