International Yoga Day17 International Yoga Day16 देशाची सद्य स्थिती आणि आपले कर्तव्य. (अनिस चिस्ती साहेब यांचे व्याख्यान)1 देशाची सद्य स्थिती आणि आपले कर्तव्य. (अनिस चिस्ती साहेब यांचे व्याख्यान)2 देशाची सद्य स्थिती आणि आपले कर्तव्य. (अनिस चिस्ती साहेब यांचे व्याख्यान)3 पत्रकार परीषद4 सामजीक एकोपा बैठक.5 दशेहरा6 सामाजिक सलोखा कार्यक्रम7 राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम8 रक्तदान कार्यक्रम9 महिला मेळावा10 योगा.11 सुखी संसार जोडप्यांचा सत्कार समारंभ12 सुखी संसार जोडप्यांचा सत्कार समारंभ13 सुखी संसार जोडप्यांचा सत्कार समारंभ14 शाल वाटप कार्यक्रम गंगाखेड.15 tree plant16